FAQ   Szukaj   Użytkownicy   Grupy   Rejestracja   Profil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości   Zaloguj 
Postępowanie kwalifikacyjne

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum Nieruchomości Strona Główna -> Kandydat na pośrednika
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Mieszkaniowy
Site Admin
Site Admin


Dołączył: 02 Lut 2007
Posty: 246

PostWysłany: Wto Sty 22, 2008 6:49 pm    Temat postu: Postępowanie kwalifikacyjne Odpowiedz z cytatem

Zgodnie z ustawą z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 46 poz. 543. z późn. zm.) w Polsce funkcjonują trzy zawodowy związane z gospodarowaniem nieruchomościami. Należą do nich : pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca nieruchomości i rzeczoznawca majątkowy. Wymagania kwalifikacyjne odnośnie tej grupy zawodów zostały szczegółowo określone w artykułach 174-190 powyższej ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Zawody rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości są zawodami regulowanymi, tj. zawodami, których wykonywanie jest uzależnione od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w przepisach tzw. regulacyjnych. Aktem prawnym regulującym zasady uznawania nabytych w państwach Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych jest ustawa z dnia 26 kwietnia 2001r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U Nr87, poz.954). Warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, warunki, sposób i tryb przeprowadzenia testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności w zawodach regulowanych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzenia testu umiejętności (Dz.U.z 2003r Nr 51,poz.447), wydane na podstawie w/w ustawy.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca br. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 35, poz. 314) Ministerstwo Infrastruktury przedstawia podstawowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz nadawania uprawnień i licencji zawodowych.

Terminy i miejsca, w których będą przeprowadzane postępowania kwalifikacyjne wyznaczy przewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Informacje te zostaną ogłoszone w dzienniku urzędowym Ministra Infrastruktury oraz na stronach internetowych Mini-sterstwa Infrastruktury.

Kandydaci zamierzający przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego powinni wybrać jeden z ogłoszonych terminów i złożyć wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego co najmniej na 30 dni przed wybranym terminem postępowania kwalifikacyjnego.

Formularze wniosków o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego dla poszczególnych zawodów znajdują się poniżej, skąd można je wydrukować. Wnioski zostały skonstruowane w sposób ułatwiający kandydatowi zgromadzenie i przesłanie niezbędnych dokumentów warunkujących dopuszczenie do postępowania kwalifikacyj-nego. Wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego wraz z wymienionymi poniżej dokumentami składa się w Ministerstwie Infrastruktury.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej;
2) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa odpowiednio w art. 177 ust. 1 pkt 2, art. 182 ust. 1 pkt 2 oraz art. 187 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
3) dyplom potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia;
4) dyplom lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych odpowiednio w zakre-sie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami;
5) dziennik praktyki zawodowej oraz odpowiednio: operaty szacunkowe, 3 opisy transakcji lub wybrany przez kandydata 1 plan zarządzania nieruchomością;
6) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę kwalifikacji kandydata;
7) dokumenty potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego - w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego;
Cool dwie fotografie kandydata;
9) dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej za etap wstępny postępowania kwalifikacyjnego w wysokości określonej w odrębnym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 177 ust. 1 pkt 1-5, art. 182 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 187 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, innych dokumentów mających wpływ na ocenę kwalifikacji kandydata, a także dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka polskiego, mogą być przyjęte, jeżeli zostały uwierzytelnione przez notariusza.

Kandydaci na pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości z wykształceniem średnim, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 3 i 4, do wniosku dołączają świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego oraz świadectwo lub dyplom ukończenia kursu specjalistycznego, którego program został uzgodniony z Ministrem Infrastruktury.

Natomiast osoby, które przed dniem 31 grudnia 2001 r. prowadziły bez licencji za-wodowej działalność zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami do ww. wniosku nie dołączają dziennika praktyki zawodowej tylko wszelkie dokumenty potwierdzające prowadzenie ww. działalności, np. wykonane w tym czasie plany zarządzania nieruchomością, zawarte umowy o pośrednictwo, wypisy z właściwych rejestrów (zaświadczenia o wpisie prowadzonej działalności gospodarczej), odpowiednio do formy prowadzenia tej działalności.

Wnioski o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego złożone i nie rozpatrzone przed 22 września 2004 r. będą rozpatrzone w pierwszym terminie postępowania kwalifikacyjnego ogłoszonym przez przewodniczącego Komisji. Wnioski te muszą być kompletne w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. Dlatego bardzo ważne jest, aby osoby te ponownie sprawdziły złożone dokumenty w zakresie ich kompletności i zgodności z przepisami, a następnie przesłały kompletne dokumenty do Ministerstwa Infrastruktury. Wskazane byłoby, aby osoby te uzupełniły złożone już wnioski o aktualne oświadczenia o niekaralności.

Osoby, które złożyły wnioski o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego przed dniem 22 września 2004 r., które nie będą chciały przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego w pierwszym terminie będą mogły wystąpić do Ministra Infrastruktury, najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem, o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w innym, wskazanym przez tę osobę terminie.

Postępowanie kwalifikacyjne dzieli się na dwa etapy: etap wstępny i egzamin, który obejmuje część pisemną (test) oraz część ustną.

Etap wstępny odbywa się bez udziału kandydata i polega na badaniu dokumentów złożonych przez kandydata przez Komisję w celu ustalenia, czy kandydat spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu. W przypadku niespełnienia warunków, np. gdy okres odbywania przez kandydata praktyki zawodowej był krótszy niż wymagany przepisami, kandydat nie może być dopuszczony do egzaminu i postępowanie to kończy się wynikiem negatywnym, co stanowi podstawę do wydania decyzji przez Ministra Infrastruktury o odmowie nadania uprawnień zawodowych lub licencji zawodowej.

O dopuszczeniu do egzaminu Minister Infrastruktury powiadamia kandydatów. W tym przypadku kandydata winien uiścić opłatę egzaminacyjną w wysokości i terminie określonych w odrębnym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

W drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzany jest egzamin, obejmujący część pisemną (test) i ustną, w trakcie którego Komisja sprawdza przygotowanie teoretyczne i praktyczne kandydata do wykonywania działalności zawodowej.

Część pisemna egzaminu polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, a w przypadku kandydatów na rzeczoznawców majątkowych - również na rozwiązaniu zadania praktycznego. Do części ustnej dopuszczani są kandydaci, którzy uzyskali z części pisemnej co najmniej 70 pkt, a w przypadku rzeczoznawców majątkowych - kandydaci, którzy z testu uzyskali co najmniej 65 pkt, oraz za zadanie praktyczne co najmniej 5 pkt. Gdy liczba pun-ków uzyskana z części pisemnej jest niższa niż wskazana powyżej, część pisemną egzaminu uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym, co stanowi podstawę do wydania decyzji Ministra Infrastruktury o odmowie nadania uprawnień lub licencji zawodowych.

Część ustna egzaminu polega na obronie odpowiednio 3 operatów szacunkowych, 3 opisów transakcji lub 1 planu zarządzania nieruchomością. Część ustną egzaminu uznaje się za zakończoną wynikiem pozytywnym, jeżeli kandydat uzyskał minimum 60% punktów z ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania na postawione pytania. W razie zakończenia części ustnej egzaminu wynikiem negatywnym postępowanie kwalifikacyjne uznaje się za zakończone wynikiem negatywnym, co stanowi podstawę do wydania decyzji przez Mini-stra Infrastruktury o odmowie nadania uprawnień lub licencji zawodowych.

Kandydat, który zakończył część ustną egzaminu wynikiem negatywnym, może, przed upływem dwunastu miesięcy od dnia zakończenia części ustnej egzaminu wynikiem negatywnym, złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Mieszkaniowy


Wysłany:     Temat postu: Ogłoszenia z portalu

Ładowanie ogłoszeń...
Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum Nieruchomości Strona Główna -> Kandydat na pośrednika Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Nieruchomości | Kredyt Mieszkaniowy